BtPro - Kolektory

Úvod | Slnečná energia | Solárne systémy | Typy kolektorov | Cenník | Financovanie | Referencie | Kontakty


Typy kolektorov

TS 400

je plochý vákuový kolektor ktorý spoločnosť Thermo|solar vyrába priemyselným spôsobom ako jediná na svete. Je vhodný pre aplikácie, kde sa vyžadujú teploty nad 80° C, prípadne tam, kde sú dôležité tepelné zisky i v dobe nízkej intenzity slnečného žiarenia (v zimnom období). Vákuová izolácia absorbéra zaisťuje konštantný tepelný výkon po celú dobu jeho životnosti.

TS 300

patrí medzi najviac používané kolektory, ktorý je vhodný pre malé i veľké solárne systémy. Zapája sa paralelne, v jednom poli ich môže byť max. 8.

TS 330

je určený špeciálne pre horizontálnu (vodorovnú) montáž. Je ich možné montovať tam, kde si to vyžaduje architektúra budovy, predsadené pred balkónové zábradlia alebo na rovné strechy výškových stavieb, kde vertikálne kolektory by boli vystavené veľkému zaťaženiu vetrom.